PRZED POŁOŻENIEM PARKIETU

Zdecydowaliśmy się na parkiety na podłodze. Ale co dalej? Czy najpierw kupić klepki, czy też może zagruntować podłogę? Poniżej przedstawiamy kilka etapów, które należy wykonać przed położeniem parkietów.


OCENA PODŁOŻA

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić przed położeniem parkietu jest ocena podłoża, na którym będzie kładziony parkiet. Przedstawiciele naszej firmy sprawdzą rodzaj podłoża, jego twardość oraz ocenią ilość spękań. Od tych parametrów zależeć będzie dalszy sposób postępowania oraz materiały wykorzystane przy kładzeniu parkietu.
Ocenę podłoża przeprowadza się według następującego schematu:

  • Wyznaczenie najbardziej wilgotnego miejsca wylewki - wylewkę sprawdza się metodą elektroniczną, przyrządem typu Gan. Jeżeli akurat nie mamy tego urządzenia, wybierane jest najbardziej zacienione miejsce na wylewce.
  • Pomiar wilgotności wylewki - po określeniu najbardziej zawilgoconego miejsa na wylewce następuje właściwy pomiar wilgotności. Pomiar wykonuje się przyrządem typu CMK. Należy mieć na uwadze fakt, że wilgotność wylewki nie może przekraczać 2%.
  • Pomiar wytrzymałości na ścieralność - pomiar określi, jak wytrzymała jest warstwa wierzchnia wylewki i pozwoli na odpowiedni dobór preparatów do położenia podłogi. Pomiar wykonuje się rysikiem Ridla

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD PARKIET

Podłoże musi być wolne od wszelkich zanieczysczeń, dobrze odkurzone a następnie zagruntowane, czyli powleczone warstwą specjalnej żywicy, która ma dwa pozdrawowe zadania. Po pierwsze wzmacnia strukturę podłoża i poprzez jego penetrację wzmacja działanie kleju parkietowego. Po drugie żywica działa jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe parkietu.

Wyszczególnić można: grunty dyspersyjne, poliuretanowe jednoskładnikowe - odcinające wilgotność w wylewce do 4% oraz dwuskładnikowe epoksydowe - odcinające wilgotność do 7%.

DOBÓR ODPOWIEDNIEGO ROZMIARU I GATUNKU PARKIETU

Ilość, rozmiar oraz typ klepek (lewa/prawa) zależą od sposobu ułożenia parkietu. Gdy już mamy wybrany sposób ułożenia parkietu oraz policzone metry podłogi, możemy zamówić parkiet. Należy pomiętać, aby zamówić o ok. 10% więcej parkietu. Jesto to związane ze stratami podczas docinania klepek pod wymiary pomieszczenia.

Najczęściej wybierane rodzaje podłóg:

  • mozaika,
  • parkiet tradycyjny - długość od 300mm do 500mm, szerokość od 50mm do 80mm. Grubości od 15mm do 22mm,
  • deski - długość od 300mm do 2610mm, szerokość od 80mm do 180mm, grubość od 16mm do 22mm,
  • podłogi wartstowe - powierzchnia użytkowa od 3mm do 6mm,
  • laminaty (panele)

Szczegółowe informacje dotyczące gatunków drewna znaleźć można w zakładce Drewno

UŁOŻENIE PARKIETU

Dopiero po zrealizowaniu poprzednich kroków można przystąpić do najbardziej "widocznej" czynności. Należy jednak mieć na uwadze, że ułożenie parkietu to bardzo skomplikowany proces, który tylko pozornie wydaje się prosty. Tylko osoby z odpowiednim doświadczeniem zrobią to tak, że będziemy się cieszyć z podłogi przez wiele lat.

Po ułożeniu parkietu należy odczekać od 2. do 4. tygodni zanim przystąpimy do szlifowania i lakierowania. Ma to na celu zaaklimatyzowanie się parkietu.